Transzperszonális légzés terápia

A megváltozott tudatállapotban tapasztalások és felismerések segítenek javítani kapcsoltainkat szüleinkkel,partnerünkkel és fejlesztik azt a képességet,hogy jól érezzük magunkat az élet területén.

A transzlégzés egy intenzív terápiás módszer,mely a módosult tudatállapot mélyebb lehetőségeit használja ki. Egy transztechnika,melyet a nyugati pszichoterapiás világban alakított ki Stanislav Grof az 1970-es években,és azóta is biztonságosan alkalmazzák a világon. Ez egy természetes,biztonságos módszer tudatállapotunk megváltoztatására,a transzállapot elérésére,tudatunk,lelkünk,és szívünk megnyitására.

A transzlégzés célja,hogy mélyebb,autentikus önmagunkat elérjük vele,és önismeretként rálássunk milyen személyes elakadások,(karakterfixációk) választanak el minket attól. A légzés hatására általában a merev én falai fellazulnak és a lélek képlékennyé válik a mélyebb valóságaink élő megtapasztalására.

Gyakoriak a születéssel vagy szüléssel kapcsolatos élmények is. Sok ember spirituális tapasztalatokat is átél,a spirituális élményvilág széles sávjában. A transzlégzés során számos élmény és tapasztalás előfordul. melyet két nagy csoportba szoktunk osztani,terápiás és spirituális hatás.

A terápiás hatás mikor személyes rájövések,mélyebb érzések,emlékek,képek,gondolatok,jönnek elő és tisztulnak ki, spirituális vagy transzperszonális (személyesen túli) hatás az amikor  az énünkön túlról jövő intuiciók,érzetek és vizíók,jelennek meg,pld.trancendences béke átélése,pld látomások félelmek.  

Ezzel a módszerrel védhetjük saját testi és lelki egészségünket,hogyan juthatunk kapcsolatba univerzális segítő intelligenciánkkal.

Szeretettel!

Kati